نرم افزار VENSIM


نرم افزار Vensim یکی از معتبرترین نرم افزارهای موجود در زمینه مبانی تفکر سیستمی و متدولوژی سیستم های پویا (سیستم داینامیک ) می باشد

ونسیم، نرم افزار شبیه سازی به منظور بهینه سازی عملکرد سیستم های واقعی می باشد.

با استفاده از نرم افزار ونسیم مدل های دینمایکی آنالیز و توسعه داده می شوند.

سازگاری با نسخه های به روز شده

کیفیت بالا و بررسی تخصصی

ارتباط با دیتا و روشهای کالیبراسیون پیچیده

انعطاف پذیری در اشتراک گذاری مدل های مختلف

تحلیل تخصصی مدل ها به همراه شبیه سازی Monte Carlo و …

این نرم افزار توانایی دارد مدلهای پیچیده را نیز طراحی و تحلیل نماید

آموزش نرم افزار ونسیم

ما علاوه بر آموزش مقدماتی vensim , نحوه ورود اطلاعات ،تحلیل پروژه های مرتبط و نحوه شبیه سازی این نرم افزار را آموزش میدهیم.

آشنایی با نحوه خروجی گرفتن از این نرم افزار اهمیت بسیاری دارد

این نرم افزار رویکردی جهت نمایش خروجی شبیه سازی دارد،

که به کاربر اجازه می دهد به صورت مداوم نتایج شبیه سازی را به ازای هر یک از متغیرها  روی صفحه مشاهده نماید.

در طول فراِیند تحلیل و شبیه سازی، رفتار دینامیک برای تمام متغیرها در مدل ذخیره می شود.

تحلیل پروژه با نرم افزار ونسیم

پروژه های مهندسی صنایع سروکار زیادی با این نرم افزار دارند

هرچند که برخی دیگر از تخصص های مهندسی و حتی مدیریت نیز از این نرم افزار در جهت تحلیل و شبیه سازی پروژه استفاده می کنند

یکی از کاربردهای نرم افزار ونسیم مدیریت و بهینه سازی زنجیره تامین می باشد