علوم پزشکی


 

دپارتمان علوم پزشکی متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در مشاوره در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی رساله یا تز های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

 

هدف ما ایجاد یک جامعه ی علمی بدون نقص و آگاه ساختن علمی هموطنانمان در تخصص های مربوطه می باشد. همواره نیازمند نظرات سازنده ی شما بزرگوران هستیم.