جغرافیا


علم جغرافیا از مجموعه علوم بسیار گسترده بوده و دارای شاخه های بسیار متفاوتی می باشد. و دانش آموختگان رشته جغرافیا به دلیل کثرت گرایش ها همیشه جایی برای کار و درآمد نیز خواهند داشت. با شناخت علم جغرافی است که توسعه روستاها و شهرها امکانپذیر می گردد. جغرافیا با رابطه تنگاتنگی که با علم زمین شناسی دارد،می گوید که در چه مناطقی امنیت برای زندگی وجود دارد و در چه مناطقی ممکن است خطری زیست محیطی آینده ی آنجا را تهدید کند.انجام رساله یا تز جغرافیا – برنامه ریزی شهری ، نوشتن پروپوزال جغرافیا – برنامه ریزی شهری و چاپ مقاله  از جمله خدماتی است که موسسه  به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد.

گرایش های مختلف جغرافیا – برنامه ریزی شهری

 • جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
 •  جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری – ناحیه ای
 • جغرافیا گرایش  اقلیم شناسی
 • جغرافیا گرایش هیدرولوژی
 • جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی
 • جغرافیا گرایش  برنامه ریزی توریسم
 • جغرافیا گرایش جغرافیای سیاسی-  نظامی

با توجه به تنوع گرایش ها و حیطه تحقیقاتی وسیع آن ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی این رشته، دانشجویان زیادی ضمن علاقه به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، نگرانی های مختلفی دارند علاوه بر این دانشجویان علاقه زیادی دارند که در زمان تحصیل به محیط کسب و کار نیز وارد شوند و این موضوع سبب می شود که زمان کافی برای تدوین رساله یا تز در وقت تعیین شده از سوی اساتید راهنمایشان را نداشته باشند. حتی اگر دانشجویان فرصت کافی برای ادامه تحصیل در دست داشته باشند یکی از نگرانی های دائمی آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این رشته، زمینه های تحقیقاتی مناسب است.

کمک گرفتن از افراد کارآشنا و کارآزموده در یک رشته علاوه بر نکاتی که از طرف اساتید راهنما و مشاور به دانشجو یادآور می شوند، می تواند مسیری روشن و قابل اعتماد برای دسترسی راحت تر و مطمئن تر به موضوعات تحقیقاتی روز و نوین باشد لذا متخصصین رشته جغرافیا در موسسه آسان آموز قادرند از مرحله طرح عنوان تحقیقات علمی تا نگارش پروپوزال، نگارش رساله یا تز و مقاله دانشجویان عزیز را مشاوره و راهنمایی نمایند و آنان را تا آخرین مراحل دفاع از پژوهش انجام گرفته همراهی کنند.

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا – برنامه ریزی شهری

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش اقلیم شناسی

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش  هیدرولوژی

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش ژئومورفولوژی

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی توریسم

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش جغرافیای سیاسی

خدمات سایت آسان آموز در زمینه مشاوره انجام پروپوزال و رساله یا تز جغرافیا برنامه ریزی شهری

 • کمک به جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع رساله یا تز جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در نوشتن پروپوزال جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در انجام پروژه های کلاسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در انجام رساله یا تز کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در تحلیل آماری رساله یا تز جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (۲) رساله یا تز جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در انجام فصل چهار (۴) رساله یا تز جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • مشاوره در نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (۵) رساله یا تز جغرافیا برنامه ریزی شهری