نرم افزار FLUENT


نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT)، اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده است.

این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به‌صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیر ساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد.

نرم‌افزار FLUENT در حال حاضر پرکاربردترین نرم‌افزار در کشور ما درزمینه‌ی شبیه‌سازی مکانیک سیالات و انتقال حرارت هست که در طیف وسیعی از رشته‌ها مثل مکانیک، هوافضا، مهندسی شیمی، عمران آب و غیره (به‌طورکلی هر جا نیاز به شبیه‌سازی جریان سیالات باشد) استفاده می‌شود.

این برنامه قابلیت‌های زیادی دارد و طیف وسیعی از مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی رو پوشش می‌دهد.

استفاده موفقیت‌آمیز از این نرم‌افزار نیاز به دانش کافی از مکانیک سیالات و البته آشنایی با Computational Fluid Dynamics دارد.

این نرم‌افزار یکی از نرم‌افزارهای صنعتی مشهور است که دارای قابلیت‌های فراوانی در تحلیل سیالات است.

نرم افزار fluent قابلیت مدل‌سازی جریان‌های دو و سه‌بعدی را دارا است.

برای استفاده از این نرم‌افزار ابتدا توسط یک نرم‌افزار کمکی مانند Gambit یا نرم‌افزارهای CAD، هندسه جریان مشخص می‌گردد و عمل مش بندی نیز صورت می‌گیرد.

نرم افزار FLUENT از خروجی نرم‌افزار Gambit استفاده می‌نماید. (لازم به ذکر است که در نسخه‌های جدید نرم‌افزار انسیس فلونت نیازی به رسم هندسه در محیط گمبیت نیست و خود شرکت انسیس در داخل خود محیطی را برای رسم هندسه و مش زدن آن در نظر گرفته است)

قابلیت‌های نرم افزار فلوئنت

مدلسازی جریان در هندسه‌های پیچیده دوبعدی و سه‌بعدی

جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر

تحلیل پایا یا گذرا

جریان‌های لزج، آرام و متلاطم

سیال‌های نیوتنی و غیر نیوتنی

انتقال حرارت جابجایی، جابجایی آزاد یا اجباری

ترکیب انتقال حرارت جابجایی/ هدایتی

انتقال حرارت تشعشعی

واکنش‌های ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل‌های واکنشی

مدلسازی جریان در محیط متخلخل

مدلسازی مبدل‌های حرارتی، دمنده‌ها، رادیاتورها و بازده آن‌ها

مدلسازی جریان‌های دوفازی، چندفازی (Multi phase)

مدلسازی جریان‌های سطح آزاد با شکل‌های سطح پیچیده

مدلسازی سیالات و تبدیل انرژی

مراحل مدلسازی نرم افزار FLUENT

مراحل کاری تمام برنامه‌های CFD ازجمله FLUENT به‌صورت زیر است:

تعریف هندسه

تولید شبکه‌بندی

جریان پایدار – ناپایدار

جریان آرام – آشفته

جریان دوبعدی یا سه‌بعدی

جریان تک فازی یا چند فازی

تراکم پذیر – تراکم ناپذیر

انتقال حرارت (معادله‌ی انرژی)

خواص مواد

شرایط مرزی

حل‌کننده FLUENT