مهندسی عمران


مجموعه مهندسی عمران یکی از رشته­ های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته­ های آزمون سراسری است که پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی وابسته است . در هر جایی از یک جامعه و کمتر محلی  از یک منطقه است که فعالیتهای عمرانی به عنوان اولین واساسی ترین نیازها طرح نشود.انجام رساله یا تز مهندسی عمران ، نوشتن پروپوزال مهندسی عمران و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه آسان آموز به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد.

حتی تمام فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، و … نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به این رشته وابسته اند و از آن سود می برند. علاوه بر رشد و توسعه جوامع، پیشرفت علم و فن آوری نیز ضرورت پرداختن و توجه دقیق و علمی به کارهای عمرانی و تغییر شیوه های گذشته را آشکار می سازد. فعالیتهای مختلف عمرانی در جهت ایجاد ساختمانها، راهها- پلها، سدها، شبکه های آب رسانی شهرها و روستاها، ساختمانهای خاص نظیر نیرو گاههای هسته ای و حرارتی و .. بخش بزرگی از مجموعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که سهم عظیمی از سرمایه گذاری های ملی در طرحهای ساختمانی و صنایع وابسته به آن به کار گرفته می شود.

مشاوره در نگارش پروپوزال و رساله یا تز در مقطع کارشناسی عمران

 • پروژه بارگزاری بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
 • پروژه زلزله بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران
 • پروژه راهسازی
 • پروژه فولاد بر اساس مبحث ششم، مبحث دهم، آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران و ارائه دفترچه محاسبات شامل تحلیل و طراحی های دستی و نرم افزاری با نرم افزار های ETABS, SAFE, SAP
 • پروژه بتن بر اساس مبحث ششم، مبحث نهم، آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ارائه دفترچه محاسبات شامل تحلیل و طراحی های دستی و نرم افزاری با نرم افزار های ETABS, SAFE, SAP
 • پروژه آب و فاضلاب
 • پروژه پل
 • پروژه ساختمان های صنعتی نظیر سوله،…
 • پروژه ساختمان های بنایی
 • پروژه متره و برآورد سازه

مشاوره در انجام رساله یا تز در کلیه گرایش های عمران

 • گرایش سازه
 • گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی)
 • گرایش مهندسی آب
 • گرایش سازه های هیدرولیکی
 • گرایش برنامه ریزی و حمل ونقل
 • گرایش سازه های دریایی
 • گرایش راه وترابری
 • گرایش محیط زیست
 • گرایش مدیریت ساخت
 • گرایش زلزله
 • گرایش رودخانه
 • گرایش آب و فاضلاب
 • پروژه اجزاء محدود
 • پروژه اندرکنش خاک و سازه
 • پروژه اندرکنش آب و سازه
 • پروژه سدهای خاکی
 • پروژه مهندسی تونل و مکانیک سنگ
 • پروژه مهندسی پی پیشرفته
 • پروژه دینامیک سازه
 • پروژه هیدرولیک پیشرفته
 • پروژه روش های عددی در مهندسی عمران
 • پروژه آب های زیر زمینی
 • سمینار
 • پروژه پل سازی
 • پروژه بهینه سازه سازه ها
 • پروژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • ترجمه متون تخصصی

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد مهندسی عمران

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش راه و ترابری

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه های دریایی

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت منابع آب

فهرست موضوع رساله یا تز کارشناسی ارشد عمران گرایش نقشه کشی