پذیرش مقاله isi


ISIمخفف عبارت “موسسه اطلاعات علمی” (Information Institute for Scientific) است. بانک اطلاعات  مقاله ISI  مرکزی درسال ۱۹۶۰ بوسیله یوگن گرفیلد تاسیس شد. این موسسه بعداً توسط آقای “تامسون و هلت گیر” خریداری شد و درحال حاضر بعنوان موسسه اطلاعات علمی تامسون شناخته می شود. این موسسه قسمتی از شرکت بیلیون دلاری آقای تامسون است.

هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد.لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.

اگر منابع ذکر شده در مقاله ISI, پژوهش نویسندگان خود مقاله ISI باشد٬ این کار از ارزش مقاله ISI می کاهد زیرا جنبه بین المللی بودن آن را ضعیف می کند. درجه ارجاع به خود مجلات ISI معمولا کمتر از ۲۰٪ است.

این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصار JCR ٬ منتشر می شود. این ضریب٬ نه برای مقاله ISI یا نویسنده٬ بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال ۸۴ جمعا ۴۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۸۲ تعداد ۲۶ مقاله و در سال ۸۳ تعداد ۲۴ مقاله چاپ شده باشد٬ ضریب ارجاع آن مجله٬ از تقسیم ۴۰ بر ۵۰ به دست می آید که ۸/۰ است. یعنی به طور متوسط٬ هر مقاله آن نشریه ۸/۰ مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

موسسه اطلاعات علمی یا ISI رشته های علمیرا تحت ۲۲ عنوان تقسیم بندی میکند.در هریک از این رشته ها ،هر سال ۶ مقاله ISI (هر دوماه یکبار) به عنوان برترین مقالات آن رشته در جهان انتخاب می شوند.این مقالات Fast Breaking Paper  نامیده می شوند.ایران در نیز چند سال اخیر چند مقاله fast breaking paper  داشته است.

JCR یا Journal Citation Reports 

پایگاه داده اطلاعاتی JCR تلاش می کند با استفاده از ملاک ها و شاخص های ارزیابی مجلات و اطلاعات جدید، به سوی تکمیل ضریب تاثیر و مفاهیم مربوط به آن اقدام نماید و هدف از افزودن توانمدی های پایگاه داده اطلاعاتی JCR، ارائه نمودن اطلاعات جدیدتر برای توسعه ارزیابی و بررسی دقیق تر مجلات و ژورنال های علمی است. پایگاه داده اطلاعاتی JCR روند مستند سازی مجلات و مراجع استناد شده به آن را که هر ساله در ISI Web of Knowledge نمایه می شود را بررسی می کند.
پایگاه داده اطلاعاتی JCR بیش از ۷۵۰۰ مجله معتبر را در حدود ۲۰۰ حوزه موضوعی از سال ۱۹۹۷ به بعد در بر می گیرد و با استفاده از آن می توان مجلات و ژورنال ها را در حوزه های تخصصی، طبقه بندی و شاخص های رتبه بندی آنها را مورد ارزیابی قرار داد. پایگاه داده اطلاعاتی JCR دارای دو نسخه می باشد که نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از ۶۰۰۰ مجله علمی و نسخه علوم اجتماعی مشتمل بر ۱۸۰۰ مجله می باشد. پایگاه داده اطلاعاتی JCR از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراک قابل دستیابی است.

اهمیت گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports | JCR):

پایگاه داده اطلاعاتی JCR به عنوان یک شاخص ارزیابی برای گسترش و بررسی ژورنال ها و مجلات در زمینه تحقیقات علمی و اجتماعی در تمام دنیا محسوب می گردد مشروط به اینکه این ژورنال ها و مجلات در موسسه اطلاعات علمی ISI ایندکس (نمایه) شده باشند. بررسی پایگاه داده اطلاعاتی JCR یک شیوه ارزیابی مجلات و ژورنال های مهم و تاثیرشان در جامعه و میزان استناد به آنهاست. موسسه اطلاعات علمی ISI هر ساله گزارشی را به عنوان گزارش استنادی مجلات علمی (JCR) منتشر می نماید که در آن مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی موسسه ISI بر اساس یک شاخص ارزیابی با عنوان ضریب تاثیر گذاری یا Impact Factor درجه بندی و رتبه بندی می گردند.

شاخص ضریب تاثیر گذاری یا ایمپکت فاکتور یکی از مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص های ارزیابی برای اعتبار مجله ها و ژورنال های علمی محسوب می شود .

ISC  یا نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، اولین نظام رتبه بندی استنادی در جمهوری اسلامی ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده است.

پس از ISI (پایگاه استنادی علمی) و اسکوپوس(Scopus) در هلند،  ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می شود که ۵٧ کشور در آن مشارکت دارند.

ISC شامل:

 • گزارشهای استنادی نشریات فارسی Persian Journal Citation Report (PJCR)
 • گزارش‌های استنادی نشریات عربی Arabic Journal Citation Reports (AJCR)
 • گزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی English Journal Citation Reports (EJCR)
 • نمایه استنادی علوم ایران Persian Science Citation Index (PSCI)
 • نمایه استنادی علوم جهان اسلام ISCI)) Islamic World Science Citation Index
 • طلایه داران علم ایران Persian Essential Science Indicator (PESI)
 • فهرست مندرجات فارسیPersian Current Content
 • پایگاه استنادی برترین کنفرانس های علمی فارسی Persian Highly- Cited Proceedings Database (PHPD)
 • نظام آگاهی رسانی استنادی ایرانPersian Citation Aler
 • نظام آگاهی رسانی نشریات علمی جهان اسلام ISC Current Awareness Services
 • نظام گزارش استنادی Citation Report
 • نظام شاخص های عملکردی نشریات فارسیPersian Journal Performance Indicator
 • تحلیل پایگاه داده های نشریلت فارسیAnalysis of Persian Journal Database
 • نظام تمام متن مقالات مجلات جهان اسلام ISC E-Journals
 • تولید کتاب علم ایران

نمایه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

این پایگاه ۶۳۵۰۰ رکورد از مقاله‌های علمی را در بر می‌گیرد و داده‌ها از سال ۱۳۷۸ تا کنون را شامل می‌گردد. این مجموعه رکوردها به نشریه‌های معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منحصر می‌گردد. این پایگاه نقش بسیار مؤثری در بازیابی اطلاعات علمی در سطح کشور ایفا می‌نماید. بدین مفهوم که این نمایه مشکلات جستجوی اطلاعات سایر نظامهای بازیابی اطلاعات را نداشته و نتایج بازیابی شده از ربط فوق‌العاده بالائی برخوردار هستند. نمایه استنادی علوم ایران که معادل وب آو ساینس نظام ISI می‌باشد، برخلاف نظام مزبور، با بومی کردن نمایه استنادی علوم ایران متن کامل مقاله‌های ISC را در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌دهد و این برتری نمایه استنادی علوم ایران به Web of Science می‌باشد.

 • PJCRبه زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی اماJCR فقط به زبان انگلیسی است
 • PJCRاولین پایگاه گزارش استنادی نشریات در میان کشورهای اسلامی و دومین در جهان می باشد.
 • PJCRبا اخذ یک هزینه اشتراک اطلاعات تمامی سالها را در اختیار مشترکین قرار می دهد اما درJCRاینگونه نیست.
 • درPJCR اساس کار برCited وCiting است اما در JCR اساس کار بر Cited است.
 • درPJCR مرتب سازی در هر ستون وجود دارد اما درJCR این گزینه وجود ندارد.
 • درPJCR جستجوی عنوانی وجود دارد اما درJCR این امکان وجود ندارد.

مجموعه بانک اطلاعاتی  مقاله Scopus  از مجموعه بانک های استنادی علوم است که توسط شرکت Elsevier منتشر می شود و پس از Web of Science  که توسط ISI تولید می شود،دومین نمایه نامه استنادی علوم محسوب می گردد.منظور از نمایه نامه استنادی علوم، بانک اطلاعاتی است که علاوه بر چکیده   مقالات، دارای فهرست رفرنس ها (منابع) هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محسابه تعداد ارجاعات (استنادات یا Citation  ها ) به هر مقاله را فراهم می کند.بدین ترتیب می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه، تاکنون چندین بار مورد ارجاع و استناد توسط سایر مقالات قرار گرفته است و یا به عبارت دیگر چندین بار توسط سایر مقالات مورد رفرانس واقع شده است که این خود می تواند شاخصی از کیفیت مقاله باشد.

بانک اطلاعاتی SCOPUS  دارای پوششی اطلاعاتی برای بیش از ۱۵۲۰۰ ژورنال الکترنیکی می باشد که حدود ۳۰ میلیون خلاصه مقاله از ۴۰۰۰ ناشر بزرگ بین المللی و با ۲۵۰ میلیون Citation  را در اختیار محققین قرار می دهد و دارای پوششی اطلاعاتی تقریبا  دو برابر ISI Web of Science  بوده و بنابر این گزارشات استنادی و ارجاعات حاصل از آن دقیق تر از شاخص های موجود در ISI  می باشد، SCOPUS  تمامی مجلات ایندیکس شده در مدلاین را بصورت ۱۰۰% پوشش می دهد و دسترسی به خلاصه اطلاعات مقالات و اطلاعات استنادی ۴۵۰۰ مجله علمی علوم پایه و پزشکی، ۲۷۰۰ مجله علوم انسانی و اجتماعی و ۲۵۰۰ مجله در زمینه علوم زیستی و کشاورزی را میسر می سازد.

مقاله SCOPUS همه حیطه‌های علوم که شامل علوم زیستی، فیزیک و شیمی و علوم اجتماعی می‌شود را در برمی‌گیرد. در مقایسه‌ای که با Web of Science انجام شده،اسکوپوس حدود ۲۰ درصد پوشش بیشتری از آن داشته‌است اما مقالات قبل از سال ۱۹۹۵ راندارد بر خلاف   Web of Science که تا سال ۱۹۴۵ را شامل می‌شود و  Google Scholar نسبت به این پایگاه‌ها دقت کمتری دارد و اطلاعات مربوط به یادکرد در آن کمی معیوب است و دیر به دیر آپدیت می‌شود.

مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۶ انجام شد. می‌گوید سرچ در Scopus و کار با آن راحت تر است حتی برای کاربران تازه‌کار. در این پایگاه می‌توان در یادکردها به جلو و عقب رفت. یعنی مقاله به چه منابعی ارجاع داده یا چه مقالاتی به این مقاله ارجاع داده‌اند. همچنین از آنجا که این پایگاه بین رشته‌ای است می‌توان در این زنجیره یادکردها به مقالاتی که خارج از رشته محقق است نیز رفت.

SCOPUS همچنین برای هر نویسنده، پروفایل هم ارائه می‌دهد که اطلاعات مهمی را در بر دارد مانند affiliation (وابستگی به دانشگاه یا موسسات دیگر)، تعداد آثار چاپ شده و اطلاعات کتابشناسی آنها، مراجع و تعداد یادکردهایی که هریک از مقالات دریافت کرده است. شناسه اچ را برای نوسینده حساب می‌کند. کاربرانی که ثبت نام کرده‌اند می‌توانند در حساب کاربری خود این قابلیت را فعال کنند که اگر در پروفایل کاربری خاص تغییری ایجاد شد به آنها گزارش شود. باید توجه داشت که اسکپوس تنها انتشاراتی که به صورت متوالی و مجموعه می‌باشد را نمایه می‌کند. (مثل ژورنال‌ها، ژورنال‌ها ی تجاری، سری کتاب‌ها و کنفرانس متربال‌هایی که آی اِس اِس اِن دارند) تنها مورد استثناء conference paper (در بردارندهٔ نسخهٔ نهایی و متن کامل مقالات) می‌باشد که نمایه می‌شود اما meeting abstractها که خلاصه‌هایی کوتاه از پژوهش‌های در حال اجرا می‌باشد در اسکپوس نمایه نمی‌شود.

از آنجا که پوشش مقاله Scopus  با مجموعه های Web of Science  و دیگر بانک ها متفاوت است ممکن است برخی همکاران تعداد متفاوتی از مقالات خود را در این جداول ملاحظه کنند که این امر طبیعی و مربوط به پوشش مقاله Scopus است.

مجلات ایرانی که در حوزه پزشکی این بانک وارد شده اند:

 • ActaMedicaIranica
 • Archives of Iranian Medicine
 • Daru
 • Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
 • Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders
 • Iranian Journal of Immunology
 • Iranian Journal of Medical Science
 • Iranian Journal of Public Health
 • Iranian Journal of Radiation Research
 • Journal of Medicinal Plants
 • Journal of Research in Medical Sciences
 • Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
 • Pahlavi Medical Journal
 • Yakhteh

پایگاه استنادی Scopus  درسال های اخیر از اعتبار بالایی برخوردار شده است و مورد قبول بیشتر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند.تیم تخصصی اکسپت مشاوران برتر با ساعت ها تلاش توانسته است لیستی از معتبرترین ژورنال ها ی نمایه اسکوپوس را جمع آوری نماید.

ISI بودن یک مجله را چگونه تشخیص بدهیم؟

بهترین راه٬ مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد٬ هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات ایرانی دارای ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.

این پایگاه، اطلاعات کتابشناختیِ مقالات را همراه با چکیده آنها و همچنین اطلاعات کتابشناختی  منابع مورد استفادشان ارایه می کند.

نمایه استنادی تامسون(ISI) معتبرترین نمایه استنادی ست.اما بسیاری از مجلات ایندکس شده در این نمایه نیز در بلک لیست وزارت علوم و دنشگاه آزاد قرار دارند و یا دسترسی به سایت اصلی ژورنال با وجود سایت های جعلی به سختی ممکن است.

تیم تخصصی اکسپت مقاله مشاوران برتر با ساعتهای تلاش توانسته است لیستی از معتبرترین ژورنال های این نمایه را جمع آوری کند.ما این اطمینان را به شما می دهیم که در کوتاهترین زمان  اکسپت مقاله ISI شما را تحویل دهیم.

از دیگر خدمات موسسه مشاوران برتر می توان به انجام پایان نامه ارشد ،انجام پایان نامه دکتری، انجام پروپوزال ، نگارش سمینار، انجام مقاله ، اکسپت مقاله ISC ،اکپست مقاله Scopus  اشاره کرد.

چگونه یک مقاله را به چاپ برسانیم؟

چاپ کردن مقالات کار خیلی راحتی نیست. مراکزی مختلفی به منظور چاپ مقالات شما وجود دارد که می توانند این کار را برای شما انجام دهد به عنوان مثال آنها می توانند در ژورنال های داخلی و خارجی، روزنامه، مجلات ادبی، روزنامه های اقتصادی و تجاری و حرفه ای مقاله شما را به چاپ برسانند.

در گروه تحقیقاتیآسان آموز اغلب از ما می پرسند که چگونه می توانند مقاله خودشان را چاپ کنند، و ما این خدمات را در راستای کمک به آنها ارائه می دهیم:

 • چاپ مقالات شما در ژورنالهای معتبر داخلی و خارجی دارای نمایه همچون: ISI ،ISC ،JCR ،SCOPUS، علمی پژوهشی، علمی تخصصی و …
 • گزینش ژونال های معتبر با توجه به عواملی همچون، ضریب تاثیر ژورنال، اعتبار (بلک لیست، وایت لیست) وزات علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، و توجه به زمانبندی دانشجو
 • ارائه مشاوره رایگان در خصوص چاپ مقاله
 • انجام خدمات ترجمه، ویراستاری، و فرمت بندی مقاله بر حسب ژورنال
 • پیگیری و انجام اصلاحات و نقدهای وارده به مقاله از سوی داوران
 • و در نهایت دریافت پذیرش نهایی مقاله شما و ارسال آن

البته بهتر از است قبل از چاپ مقاله، دانشجو این نکات را رعایت نماید:

اعتبارنشریهحتماً قبل از از چاپ مقاله از اعتبار نشریه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید و اینکه در بلک لیست وزارت علوم نباشد.

موضوع و عنوان مقالهموضوع مقاله شما کابردی و به روز باشد، تا به راحتی مقاله اتان مورد پذیرش قرار بگیرد.

درون مایهدرون مایه مقاله شما باید پر بار و مفید و از منابع به روز استفاده شده باشد.

توجه به منبعمنبع یکی از رکن ها اصلی و اعتبار مقاله حرفه ای می باشد. اگر قصد دارید مقاله شما مورد ملاحظه ناشران قرار گیرد باید منابع گسترده ای را در مقاله خود ذکر کنید.

چاپ مقاله دانشگاهی فرایند طاقت فرسایی است که مستلزم تعهد زمانی و سخت کوشی زیادی است پس با دقت ژورنال مورد نظر و مربوطه خود را انتخاب کنید که مجبور به دوباره کاری نشوید.

خدمات گروه تحقیقاتی آسان آموز در حیطه اکسپت و چاپ مقالات

در گروه تحقیقاتی آسان آموز ابتدا مقاله شما برای مسئول پذیرش ارسال می کند تا ایشان صلاحیت اولیه مقاله را تایید نمایند. سپس پس از تأیید کیفیت مقاله برای ژورنال مورد نظر دانشجو ارسال می شود و به اصطلاح سابمیت (Submit) مقاله صورت می گیرد. پس از سابمیت یا تایید دریافت، مقاله برای ۲ الی ۳ داور از سمت سردبیر ژورنال موردنظر ارسال می گردد. سپس اصلاحات مقاله برای مسئول پذیرش ارسال شده و پس از انجام اصلاحات اکسپت رسمی (Official Acceptance)مقاله توسط ژورنال ارسال می شود. در مورد ژورنال های پولی حتماً پس از اکسپت نهایی باید ترنسفر مبلغ جهت چاپ (Publish) صورت بگیرد که به دلار یا یورو می باشد و بر حسب نوع ژورنال مبلغ متفاوت خواهد بود و در نهایت مقاله شما در نوبت چاپ ژورنال موردنظرتان قرار می گیرد.

 • لازم به ذکر است ژورنال های آی اس آی (ISI) از لحاظ بلک لیست (BLACK LIST) وزارت علوم نبودن چک می شود.
 • ضریب تاثیر (=IF IMPACT FACTOR) گلوبال (GLOBAL) یا جی سی آر (JCR) به اطلاع دانشجویان می رسد.

چاپ تضمینی مقالات با کیفیت شما در ژورنال­های اصلی Elsevier

 چاپ تضمینی و مشاهده مقاله در سایت www.sciencedirect.com

 اکسپت و چاپ تضمینی مقالات شما در ژورنال­های ISI

 اکسپت و چاپ تضمینی مقالات در ژورنال­های ISC تخصصی رشته شما